Publicaties over academisch erfgoed in Vlaanderen

“Balans en Perspectief. Academisch erfgoed in Vlaanderen”

nieuwe cover balans en perspectiefTijdens een eerste fase van het project ‘Balans en perspectief’ van het Interuniversitair Platform voor Academisch erfgoed werd het academisch erfgoed in Vlaamse universiteiten en hogescholen doorgelicht.

Het project bracht interessante feiten aan het licht over de aard, toestand en waarde van het Vlaamse academisch erfgoed. De resultaten leest u in “Balans en Perspectief. Academisch Erfgoed in Vlaanderen” (ISBN: 978-90-572-8431-1).

In de bijlagen van deze publicatie worden de collecties academisch erfgoed afzonderlijk beschreven. Deze collectiebeschrijvingen zijn gratis te downloaden:

Advertentie