Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed

Universiteiten en hogescholen hebben als onderwijs- en onderzoeksinstellingen kostbare verzamelingen bijeengebracht. Het gevaar bestaat dat deze unieke en waardevolle wetenschappelijke en didactische collecties versnipperen of worden verwaarloosd. Daarom werd in 2007 hierover interuniversitair overleg gestart tussen KU Leuven, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel. Zo ontstond het Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed.

Doelstellingen:

  • Universiteitsbesturen sensibiliseren in verband met kwalitatief beheer van hun academisch erfgoed
  • Strategieën uitwerken om op lange termijn een globaal overzicht te krijgen van het academisch erfgoed en het beheer ervan te professionaliseren
  • Gezamenlijk (d.w.z. op interuniversitaire basis) expertise vergaren, ervaringen uitwisselen en methodologieën ontwikkelen voor het academisch erfgoed in Vlaanderen
  • Gezamenlijk het Vlaams academisch erfgoed bekend maken

gecombineerd logo

Project ‘Balans en perspectief’

Om een deel van deze doelstellingen te verwezenlijken, lanceerde het Interuniversitair Platform het project ‘Balans en perspectief. Verkenning en ontwikkeling van de erfgoedgemeenschap rond academisch erfgoed in Vlaanderen’. Als ontwikkelingsgericht project krijgt ‘balans en perspectief’ ondersteuning via het Agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse Overheid.

Het project wordt in twee fasen uitgevoerd (2011-2012, met als projectmedewerker Nathalie Poot, en 2013-2014, door Simon Leenknegt). Het beoogt in de eerste plaats:

 • Een doorlichting van het huidige academisch erfgoed aan de verbonden universiteiten en, bij uitbreiding, de geassocieerde hogescholen
 • Een ruim netwerk van stakeholders, partners en experten te vormen
 • De erfgoedgemeenschappen rond Vlaams academisch erfgoed te identificeren en te sensibiliseren
 • Vlaams academisch erfgoed te laten aansluiten bij internationale ontwikkelingen
 • De zichtbaarheid en toegankelijkheid van academische collecties in Vlaanderen te verhogen
 • Een vooronderzoek naar digitalisering van academisch erfgoed (in fase 2)

Vlaanderen_Verbeelding werkt

Advertentie