Home

International Workshop

Collection Policies for Medical Heritage. An International Comparison

Hof van Liere, Antwerp, 18 November 2016


Academisch erfgoed in Vlaanderen

Wat is academisch erfgoed? Hoe is het gesteld met academisch erfgoed in Vlaanderen? Hier leest u de antwoorden.

 Collecties

Info over de collecties met academisch erfgoed aan Vlaamse universiteiten en hogescholen.

 Voor collectiebeheerders

Organisaties bij wie beheerders van academische collecties terecht kunnen met hun vragen.

Bijzondere stukken en verzamelingen

Deze lijst beschrijft zeldzame en bijzondere stukken en verzamelingen van het Vlaamse academisch erfgoed.

Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed: contact